INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Informujemy, że nauczyciele na zwolnieniach i kwarantannie nie prowadzą zajęć. Proszę o wyrozumiałość przy braku połączenia z nauczycielem. Wtedy nie mają uczniowie zastępstwa, mają wolną godzinę. W związku z RODO nie możemy umieścić listy nauczycieli nieobecnych, prosimy o kontakt z wychowawcami lub z dyrekcją.
Zgodnie z zleceniem organu prowadzącego są ograniczenia liczby godzin plastyki, muzyki, religii czy wychowania fizycznego oraz nie prowadzone są zajęcia wyrównawcze, wynikają one z troski o dzieci – trudno spędzić 7 godzin przed monitorem ekranowym dorosłemu, a co dopiero dziecku. Lekcje zdalne są na razie przewidziane na 2 tygodnie, więc jak każdy z nauczycieli tych przedmiotów odejmie sobie godziny ponadwymiarowe to zdąży nadrobić program po powrocie do szkoły. To stanowisko organu, oczywiście nauczyciele będą mieli kontakt z dziećmi. Wychowawcy powiadomią kiedy będą realizowane zajęcia.
W klasach I-III realizujemy wszystkie zajęcia, również dodatkowe takie jak logopedia, rewalidacja, korekcyjno- kompensacyjne.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

ZDALNE LEKCJE

UWAGA!!!
Od poniedziałku 26.10 (na okres 2 tygodni) nauczaniem zdalnym objęci są uczniowie klas IV-VIII. Pracujemy z nauczycielami zgodnie z planem lekcyjnym (aplikacja Teams, w przypadku zagubienia hasła lub problemu z logowaniem proszę o kontakt paczynski_m@op.pl).
Klasy 0-III mają normalne zajęcia według planu. Dla tych uczniów będą obiady i opieka w świetlicy.
Z powodu braków kadrowych praca w świetlicy jest utrudniona. Dlatego proszę o pozostawianie  w świetlicy tylko dzieci osób pracujących.
Kontakt 601 257 083, renkum@op.pl.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

KONDOLENCJE

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

DZIEŃ PAPIESKI

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.
Jan Paweł II

Wręczenie nagród w konkursach papieskich
W dniu 16 października 2020 przypada 42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. Uczciliśmy ten dzień wręczając naszym uczniom nagrody za udział konkursach zorganizowanych w związku z Rokiem Papieskim w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

42 LATA TEMU POLAK ZOSTAŁ PAPIEŻEM

16 października 2020r. przypada 42 rocznica wyboru kardynała z Krakowa Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową.
To doniosłe wydarzenie miało miejsce 16 października 1978r. Papież po wyborze przyjął imiona Jan Paweł II. Ukochany przez Polaków i świat Papież już za życia nazywany był Wielkim i Świętym. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że 14 października Święto Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dzieci w tym dniu będą miały zapewnioną opiekę. W związku z trudną sytuacją kadrową musimy prosić Państwa o wyrozumiałość i jeśli to możliwe pozostawienie dzieci w domach. W tym dniu nie będzie obiadu.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Informuje, że uczniowie klasy III b pozostają w domach. Ostateczną decyzję wyda Sanepid. Proszę czekać na informacje.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Informuje, ze klasy I a i I b do poniedziałku włącznie pozostaną w domach. Jest to reakcja profilaktyczna w związku z pozytywnym wynikiem testu u nauczyciela. Jeszcze nie mamy decyzji Sanepidu chcemy jednak zapewnić dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Proszę o zrozumienie i stały kontakt.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz

DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice
W imieniu własnym i Dyrektorów pragnę podziękować za zrozumienie i współpracę w tych innych warunkach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
To był trudny miesiąc. Wzajemna praca i cierpliwość pozwoliły wrócić dzieciom do szkolnych sal. Proszę nadal zwracać uwagę by dzieci były zaopatrzone w maseczki (zapasowa w plecaku).
Prosimy osoby z „Trójek” klasowych o przypominaniu na każdym klasowym zebraniu (zdalnym) o wpłacie, która wesprze nasze działania na rzecz uczniów i szkoły. Staramy się, aby każda nasza akcja czy zakup dotyczyły wszystkich uczniów naszej szkoły. Składki nie ulegają zmianie.
Proszę Rodziców o zaakceptowanie planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021 Ewentualnie zgłoszenie poprawek i uwag, które zostaną uwzględnione w planie.
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2020-2021
Przedstawiam wszystkie wydatki sfinansowane ze składek Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Tym samym proszę o zatwierdzenie budżetu za ubiegły rok szkolny.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z ŚRODKÓW RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Przedstawione dni wolne są zawieszone w związku z koronawirusem.
Nie przewidujemy imprez szkolnych, tylko klasowe. Jest zgoda na organizowanie wycieczek, też tylko klasowych, potrzebuję Państwa opinii na ten temat.
Nie będziemy organizować balu karnawałowego. Może wrócimy do Pikniku Rodzinnego w czerwcu.
Mam również propozycję by pozostawić stary zarząd. W obecnej sytuacji trudno o zebranie i głosowanie. Pani Nowak ma córkę w ósmej klasie i zostałaby z Nami jeszcze ten rok. Jeśli nie zgodzicie się Państwo to proszę o propozycje kandydatów i wtedy korespondencyjnie urządzimy głosowanie.
Telefony w obecnej sytuacji uczniowie mogą mieć w szkole ale oczywiście nie mogą używać bez uzasadnienia. Nadal nie odpowiadamy za przyniesiony sprzęt.
Uwagi, propozycje do dalszej współpracy proszę o przesłanie na mój adres renkum@op.pl

Zaszufladkowano do kategorii Informacje, Ogłoszenia, Wydarzenia | Dodaj komentarz