NA POWÓDŹ MAM PLAN

image01327 września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyły sie prelekcje  dla klasy II i VI pod hasłem „Na powódź mam plan”. Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z problematyką dotyczącą terenów zagrożonych powodzią, do których również zalicza się nasza gmina. Uczniowie zostali pouczeni jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia powodzią, a także co należy zrobić gdy już człowiek staje się ofiara powodzi. Liczne gry tematyczne przygotowane przez panie prowadzące zajęcia wprowadziły uczniów w tematykę problemu powodziowego,  pouczyły jakie są numery telefonów alarmowych niezbędne w takich chwilach. Co więcej poinstruowały  jak przebiega ewakuacja podczas powodzi, co należy ze sobą zabrać w zaistniałej sytuacji ze wskazaniem na najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy. Zajęcia były dostosowane do wieku uczniów, co przełożyło się na  duże zainteresowanie tematyką wśród dzieci. Ponad to uczniowie mieli możliwość zobaczenia łodzi ratunkowej i rozmowy ze strażakami, którzy odpowiadali chętnie na wszelkie pytania i rozwiewali wątpliwości zainteresowanych uczniów.

Opracowanie
Izabela Andrzejczyk-Wąsik
Monika Merk
Magdalena Brzezowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *