PROGRAM ANTYTYTONIOWY ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS ‘’

Program-Przedszkolnej-Edukacji-AntynikotynowejW roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas 0a i 0 b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie realizowali kolejną edycję Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Koordynatorami programu były: p. D. Morawska i R. Firmowska.
Celem programu było:
• uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/. Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Poszczególne zajęcia skierowane były na odbiór wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane były do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Forma ta jest zgodna z zasadami edukacji zdrowotnej i akcentuje aktywne udział dziecka w procesie uczenia się. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.