APTECZKA MAŁEGO RATOWNIKA

CAM00134W SP nr I im. Jana Pawła II w Sulejowie corocznie odbywają się zajęcia pod patronatem WOŚP z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci ćwiczą na fantomach uciski klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz uczą się prawidłowo wzywać pogotowie ratunkowe. Zajęcia te prowadzą przeszkolone przez WOŚP nauczycielki p.K.Gajda i P.E.Szyglińska . W tym roku szkolenie to zostało zakończone praktycznym podarunkiem od WOŚP –APTECZKĄ MAŁEGO RATWNIKA. Każde dziecko z klas I-III otrzymało częściowo wyposażoną apteczkę, którą wraz ze świadectwem szkolnym zabrało do domu.


K.Gajda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *