KURS PIERWSZEJ POMOCY

image005Uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymali certyfikaty jego ukończenia. Dzięki profesjonalnym instrukcjom dyplomowanego ratownika pana Jacka Wieczorka młodzież zapoznała się z podstawami anatomii, przećwiczyła ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz reanimację oddechowo-krążeniową. Kurs zakończył się testem sprawdzającym wiadomości teoretyczne i praktyczne.


Opracowała Katarzyna Feldman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *