ZADUSZKI POETYCKIE W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANA PAWŁA II W SULEJOWIE

W dniu 3 listopada 2015 roku w godzinach 17.00-19.00 w Bibliotece Szkoły PIMG_0023odstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyły się Zaduszki Poetyckie. Wzięli w nich udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przybyli goście. Zebrani, w kameralnym nastroju, snuli rozważania na temat ludzkiego życia, przemijania i śmierci. Wieczór, poświęcony pamięci Tych, którzy odeszli, pełen był nostalgicznych wspomnień i refleksji. Miesiąc listopad, to czas pamięci o zmarłych i stawiania pytań: ,,Dokąd zmierzamy?”, ,,Jaki jest sens naszego życia?”, ,,Czym jest śmierć?”. Próbę zmierzenia się z tymi trudnymi tematami podjęli młodzi czytelnicy przygotowując niezwykłą interpretacje wierszy ks. Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Jana Lechonia czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Charakter uroczystości podkreślała oprawa muzyczna i przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna. Jej treść stanowiły sentencje dotyczące życia, śmierci, upływającego czasu i miłości, pochodzące arcydzieł literatury polskiej i światowej. Przygotowany wieczór poetycki był doskonałą formą upowszechniania czytelnictwa, integrowania środowiska lokalnego, krzewienia kultury, wyrabiania gustów czytelniczych oraz kształtowania właściwego systemu wartości. Spotkanie przy świecach przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło wszystkim wielu pozytywnych wrażeń.

Opr. mgr Bożena Pawlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *