KONKURS ANTYALKOHOLOWY

SAM_2349W dniu 10 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny o Tematyce Antyalkoholowej i Przeciwdziałającej Uzależnieniom. Udział w nim wzięły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa z Łęczna, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi Sulejów- Podklasztorze, Szkoła Podstawowa SPSK z Klementynowa oraz dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II z Sulejowa. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych, których wspierali rodzice. Celem tego typu przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia- życia bez używek. Wskazanie na ich szkodliwość oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia. Podczas imprezy, która miała formę zabawy, dzieci w atmosferze przyjaznej rywalizacji uświadamiały sobie, jakie zagrożenia niosą ze sobą uzależnienia. Uczniowie przygotowali się do konkursu bardzo solidnie. Ważna była wiedza dotycząca wyżej wymienionych zagadnień, ale również umiejętności aktorskie, gdyż jednym z wymogów było nagranie filmu o tematyce antyalkoholowej i przeciwdziałającej uzależnieniom. Wszystkie drużyny poradziły sobie świetnie z zadaniami, a Jury miało nie lada problem z ustaleniem werdyktu, ponieważ poziom konkursu był bardzo wysoki.
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr2 im. Królowej Jadwigi , drugie klasa VIB ze Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, a trzecie klasa VI A z tej samej szkoły.
Biorąc pod uwagę poziom konkursu i jego uczestników śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy obecni na nim są zwycięzcami.


Opr. mgr Bożena Pawlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *