,,WODA ŹRÓDŁO ŻYCIA -WODNE EKSPERYMENTY”

20160208_124102Pod takim hasłem dzieci z grupy O b w pierwszym tygodniu lutego zgłębiały tajniki wody. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali oraz samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie; dowiedziały się dlaczego ziemniak w wodzie słonej unosi się czy budowały własną oczyszczalnię wody. Mali badacze sprawdzali także, w którym naczyniu jest najwięcej wody, a w którym najmniej. Dzieci dowiedziały się również czym jest napięcie powierzchniowe i że woda ma „skorupę”. Poznały też drogę jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody dlaczego wodę należy oszczędzać. Z dużą pasją, wykorzystując swój twórczy potencjał dzieci stworzyły prace plastyczne techniką „mokre w mokrym”. W piątek dzieci ubrały się na niebiesko, w barwy kropelek wody, a także wykonały ,,Album wodny”. Podczas różnych zabaw i zajęć dowiedziały się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Dzieci zachęcały domowników do oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zwracanie uwagi na umiejętne wykorzystanie jej podczas mycia naczyń, mycia zębów czy kąpieli. Zabawy z wodą bardzo podobały się wszystkim małym odkrywcom.


Opracowała: mgr Renata Firmowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *