Projekt KIK-34 “Zachowaj Równowagę”

W dniu 07.12.2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja wojewódzka podsumowująca Szwajcarsko – Polski projekt KIK-34 “Zachowaj Równowagę”.       

    Projekt KIK-34 “Zachowaj Równowagę” – „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” jest to program wprowadzony w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w 2013 roku. Nasza szkoła jest jedną z 4 szkół podstawowych w powiecie piotrkowskim, jedną z 30 szkół podstawowych w województwie łódzkim i jedną z 1600 instytucji oświatowych biorących udział w programie w Polsce. Spośród 1600 szkół i przedszkoli z całej Polski, które przystąpiły do programu „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania i kryteria wyznaczone w programie Zachowaj Równowagę i znalazła się wśród 1026 przedszkoli i szkół, które otrzymały certyfikat „Szkoła/ Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

Program realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Program był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i  otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności.

Projekt obejmował 4 główne zadania:

Zadanie 1: „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. 

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Zadanie 3: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o składzie i  wartości odżywczej żywności, doświadczeniach żywieniowych i  zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

      Program wprowadzony był w roku 2013 i mimo zakończenia w 2016 realizowany będzie nadal, gdyż w założeniach programu było zaszczepienie w społeczeństwie zdrowych zasad żywienia i aktywności fizycznej, a rezultaty będą odczuwalne w społeczeństwie w dalszej jego egzystencji poprzez zdrowy i aktywny tryb życia. Dzieci mając świadomość zdrowych zasad żywienia i aktywności ruchowej mają ogromny wpływ na styl życia dorosłych i jeżeli chodzi o zdrowe żywienie i aktywność fizyczną,  to dzieci mogą przejąć  role edukacji  nas dorosłych.

    Koordynatorem wojewódzkim  projektu była Pani Aldona Bąk, liderem odpowiedzialnym za przeprowadzenie projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie był Grzegorz Ruciński.

 

Opracowanie

Ruciński G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.