Program Aktywności Fizycznej „JuniorSport” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

W dniu 15.12.2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie  odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca trzyletni program aktywności fizycznej „JuniorSport”.logo

Patronat nad programem sprawowało Ministerstwa Sportu i Turystyki. Instytucje współpracujące  przy realizacji programu to Instytut Sportu, Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytet Gdański.  Podmiotem i koordynatorem realizującym projekt na terenie Województwa Łódzkiego była Łódzka Federacja Sportu. W Gminie Sulejów program realizowany był przez trzy lata w Szkole Podstawowej nr 1 Im. Jana Pawła II, trenerami programu byli Grażyna Ryszka i Grzegorz Ruciński.

Ideą projektu „JuniorSport” była organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia były prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Program prowadzony jest w okresie marzec – grudzień (z przerwą wakacyjną), w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:

blok 1 – zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

blok 2 – gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,

blok 3 – sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież
z różnymi dyscyplinami sportu, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału
w lekcjach wf. Cele i zadania wyznaczone przez program „JuniorSport”  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie zostały w całości zrealizowane. Zaś realizacja   tego programu będzie kontynuowana dalej w  formie Szkolnego Koła Sportowego.

Zapraszamy na stronę internetową programu: http://www.juniorsport.org/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *