Regulamin konkursu ekologicznego: „EKOSYSTEM LASU, POLA, ŁĄKI”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „EKOSYSTEM LASU, POLA, ŁĄKI”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu:

„Eureka!Świat się kręci przyroda na nas czeka”

Projekt dofinansowany został w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  1. Cele konkursu:

– wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,

–  propagowanie wśród dzieci znajomości tematyki ekologicznej,  związanej z ekosystemem lasu, pola i łąki

 –  zainteresowanie dzieci światem przyrody,

 –  poznawanie i obserwacja bioróżnorodności przyrodniczej  w okolicznych ekosystemach,

 – zapoznanie uczniów z pojęciami: biocenoza, biotop, ekosystem

 – uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody, wskazanie na konieczność ochrony natury,

 –  rozwijanie wyobraźni  uczniów.

  1. Adresaci konkursu: konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie
  2. Konkurs polega na wykonaniu i zaprezentowaniu makiety przestrzennej przedstawiającej ekosystem lasu, pola lub łąki. Makieta ma uwzględniać typową florę i faunę danego ekosystemu.
  3. Technika wykonania pracy oraz format pracy są dowolne.
  4. Praca powinna być pracą samodzielną ucznia. Uczeń wykonuje pracę indywidualnie.
  5. Termin wykonania pracy: 24.02.2017r.
  6. Ogłoszenie wyników: 28.02.2017r.
  7. Nagrodami w konkursie będą książki i albumy przyrodnicze.

                              Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *