Ferie z książką

Ferie z książką

W dniu 14 lutego 2017r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1 został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy ,,Ferie z książką”. Jego celem było szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  Konkurs podzielony został na dwie kategorie…..patrz zdjęcia.

Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie napisać pracę literacką, w której zachęciliby do przeczytania książki wypożyczonej z Biblioteki na okres ferii.  Klasy 0-III miały wykonać pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 zachęcającą do przeczytania wybranej lektury. Prace miały uwzględniać w swej tematyce problematykę wartości zgodnie z hasłem Wychowanie do wartości.

W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczniów. Spośród nich w kategorii klas 0-III najlepszymi okazali się:

I miejsce – Natalia Dajcz uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie

II miejsce – Liliana Radomiak uczennica klasy I B Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

III miejsce – Amelia Wroniszewska uczennica klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

W kategorii klas IV-VI

I miejsce Patrycja Leska uczennica klasy VC Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

II miejsce ex aequo Patrycja Kołek i Sandra Nowak uczennice klasy VB Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe wyróżnienia.

 

opr. mgr Bożena Pawlik

 

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *