Oddział przedszkolny w naszej szkole.

W naszej szkole już od kilku lat prowadzony jest oddział przedszkolny tzw. zerówka. Do naszego oddziału chętnie uczęszczają dzieci 4, 5 i 6 letnie. Zerówka została odnowiona i zmodernizowana poprzez wyposażenie w nowy sprzęt , piękne kolorowe zabawki i gry edukacyjne. Posiada osobną toaletę dostosowana do wieku uczniów. Do dyspozycji zerówki jest także sala gimnastyczna. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Przy naszej placówce działają tereny sportowe „Orlik”, Skalnik”, boisko piaskowe i plac zabaw .

W naszej szkole poza zajęciami działa bezpłatnie świetlica i biblioteka. Prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne i ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. Zerówka uczestniczy w spotkaniach tematycznych np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień kobiet, jasełka, poznajemy zawody i pierwszą pomoc. Zakres i poziom usług oddziału przedszkolnego jest bardzo dobry. Z roku na rok rozszerza się zakres oferty nauczania. Dzięki odpowiedniemu doinwestowaniu i wyposażeniu, placówka nasza jest przygotowana do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej i spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą i kulturalną. Nastąpiła znaczna poprawa naszego oddziału w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym tablice elektroniczną czy sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.