Konkurs ekologiczny: „Walory przyrodnicze województwa łódzkiego”

Regulamin konkursu ekologicznego: „Walory przyrodnicze województwa łódzkiego”

Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach projektu: „Eureka! Świat się kręci przyroda na nas czeka” ( zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi)

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.

Cel ogólny konkursu:

– poznanie walorów przyrodniczych województwa łódzkiego

Cele szczegółowe:

– poznanie przez uczniów  bioróżnorodności  w najbliższej okolicy,

– uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody,

– zainteresowanie dzieci światem natury,

– rozbudzanie wyobraźni uczniów

Forma pracy: praca wykonana techniką dowolną w formacie A3. Uczeń wykonuje prace indywidualnie – samodzielnie.

Każda praca powinna być opisana:

– imię i nazwisko ucznia,

– klasa,

– tytuł pracy

Termin wykonania pracy: 30.03.2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 31.03.2017 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *