Informacja na temat projektu: „Eureka!Świat„się kręci”- przyroda na nas czeka”


Informacja na temat projektu: „Eureka!Świat„się kręci”- przyroda na nas czeka”

DOFINANSOWANEGO W FORMIE DOTACJI  W RAMACH KONKURSU pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA  W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017”, REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  IM. JANA PAWŁA II W SULEJOWIE

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 17549,00

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI:

FORMA DOFINANSOWANIA /ZADANIE WYSOKOŚĆ
Dotacja/ Pomoce dydaktyczne 5032,00
Dotacja/Nagrody w konkursach 1020,00
Dotacja/Wycieczki 8252,00
Dotacja/ Warsztaty stacjonarne 612,00
ŁĄCZNIE 14916,00

 

Projekt, oprócz korzyści w formie aspektu ekologicznego, wzrostu świadomości  ekologicznej uczniów dotyczącej konieczności ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, pozwala na realizację głównych zadań jakie ma do wykonania instytucja oświatowa jaką jest szkoła. Dbając o wszechstronny rozwój kolejnego pokolenia dąży się do wdrażania uczniów do przestrzegania norm, zasad i tradycji społecznych.  Realizacja tego typu przedsięwzięć pozwoli dzieciom-  już na etapie szkoły podstawowej postrzegać otaczający ich świat całościowo, uwzględniając współzależności między człowiekiem- który bez wątpienia jest częścią przyrody- a samą przyrodą.  Człowiek powinien żyć w zgodzie z przyrodą,  a nie obok niej. Od najmłodszych lat powinno się kształcić u dzieci aktywną postawę mającą na celu przyszłe ich działanie w celu ochrony przyrody. Uczestnictwo dzieci w wycieczkach, zajęciach terenowych, zajęciach stacjonarnych pozwoli nie tylko rozwijać wiedzę, ale  nauczy  szacunku, współdziałania czy współdecydowania w istotnych sprawach. Zajęcia w grupie uczą wrażliwości, integracji, respektowania praw innych, słuchania innych, empatii,  wyciągania wniosków z własnych decyzji, przestrzegania norm zachowania, a wreszcie tzw. obycia społecznego. Dzieci poznają walory przyrodnicze województwa łódzkiego, doświadczając, bawiąc się , wychodząc ze szkolnej ławki – uczą się. Uczeń poznaje   alternatywne formy spędzania wolnego czasu tak inne  niż gry  komputerowe czy telewizja. Obcowanie z przyrodą ma właściwy wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka.  Zajęcia dydaktyczne – wzbogacone nową bazą pomocy – pozwolą nauczycielowi prowadzić innowacyjne, atrakcyjniejsze pod względem merytorycznym i metodycznym lekcje. Projekt pomoże nauczycielom wzbogacić proces dydaktyczny. Uczeń widząc, doświadczając, więcej zapamiętuje.  Projekt wyrównuje szanse.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *