KONKURS FOTOGRAFICZNY: „BIOCENOZA I JEJ MIEJSCE W EKOSYSTEMIE”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie do wzięcia udziału w ostatnim konkursie przyrodniczym w roku szkolnym 2016/2017. Konkurs odbywa się w ramach projektu: „Eureka! Świat „się kręci”- przyroda na nas czeka”. Projekt został dofinansowany w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Regulamin konkursu :„ Biocenoza i jej miejsce w ekosystemie”
Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.
Cele szczegółowe:
– uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej ich przyrody,
– poznanie flory i fauny najbliższej okolic, a w szczególności ekosystemu: lasu, pola i łąki,
– wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, blisko natury,
– rozbudzanie u dzieci wrażliwości przyrodniczej, rozwój zainteresowań.
Chętni uczniowie wykonują jedno zdjęcie ukazujące piękno rodzimej przyrody. Zdjęcie powinno być wykonane na terenie województwa łódzkiego.
Prace powinny zostać opisane i uwzględniać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia,
– datę i miejsce wykonania zdjęcia
Zdjęcia konkursowe prosimy oddawać nauczycielom przyrody do 30 maja 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *