TURNIEJU W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT

ZAPROSZENIE
Uczniowski Klub Sportowy „FUKS” Sulejów, Urząd Miejski w Sulejowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sulejowie zaprasza dziewczęta rocznik 2003 i młodsze do udziału w turnieju piłki siatkowej dwójek.

Zawody odbędą się dnia 11 czerwca 2017r. (niedziela) o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sulejowie.

Wymagana będzie pisemna zgoda rodziców zezwalająca do wzięcia udziału dziecka w zawodach sportowych oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w turnieju siatkarskim.

ŻYCZYMY UDANEJ SIATKARSKIEJ ZABAWY

ZARZĄD UKS „FUKS” SULEJÓW

REGULAMIN
TURNIEJU W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT
O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA
Sulejów 11.06.2017r.

1. CEL
– popularyzacja siatkówki na terenie Miasta i Gminy Sulejów,
– dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną dziewcząt,
– integracja zawodniczek z różnych miejscowości i szkół,
– wyłonienie najlepszej drużyny i zawodniczki MVP turnieju.
2. ORGANIZATOR
– Urząd Miejski w Sulejowie. Zawody objęte są patronatem Wojciecha Ostrowskiego Burmistrza
Sulejowa.
– Uczniowski Klub Sportowy „FUKS” Sulejów.
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.
3. TERMIN I MIEJSCE
– 11.06.2017 r. (niedziela) – sala sportowa Gimnazjum w Sulejowie,
– do godz. 14:30 – przyjazd ekip, odprawa techniczna, losowanie,
– godz. 14:45 – uroczyste otwarcie zawodów,
– godz. 15:00 – rozpoczęcie turnieju.
4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział dziewczęta klasy V i VI szkoły podstawowej rocznik 2005-2004 oraz I klasy gimnazjum rocznik 2003. Zespół składa się z dwóch zawodniczek. Wymiary boiska 4,5m x 7,0m. Wysokość siatki 2m15cm.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek podany zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących drużyn.
6. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia drużyn należy dokonać do godziny 14.30 w dniu zawodów 11.06.2017r.
Informacji udzielają: Joanna Łągiewska tel.503-171-286, Grzegorz Ruciński – 510-577-220
8. NAGRODY
Zawodniczki, które zajmą miejsca I-III oraz MVP turnieju otrzymają puchary. Niespodzianka dla zawodniczek biorących udział w turnieju.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów. Przed zawodami każda uczestniczka jest zobowiązana do przedstawienia zgody rodziców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZGODA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FUKS” SULEJÓW
Ja niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………
w treningach, zawodach sportowych, cyklu imprez w piłkę siatkową, które odbędą się w Sulejowie na gimnazjalnej sali gimnastycznej w dniu 11.06.2017.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKS” Sulejów oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………… ……………………………………………………. …………………………….
miejscowość i data podpis rodzica/ców / opiekuna/ów telefon kontaktowy

ZGODA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FUKS” SULEJÓW
Ja niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………
w treningach, zawodach sportowych, cyklu imprez w piłkę siatkową, które odbędą się w Sulejowie na gimnazjalnej sali gimnastycznej w dniu 11.06.2017.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKS” Sulejów oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………… ……………………………………………………. …………………………….
miejscowość i data podpis rodzica/ców / opiekuna/ów telefon kontaktowy
ZGODA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FUKS” SULEJÓW
Ja niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………
w treningach, zawodach sportowych, cyklu imprez w piłkę siatkową, które odbędą się w Sulejowie na gimnazjalnej sali gimnastycznej w dniu 11.06.2017.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKS” Sulejów oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………… ……………………………………………………. …………………………….
miejscowość i data podpis rodzica/ców / opiekuna/ów telefon kontaktowy

DO POBRANIA:
Regulamin Turnieju o Puchar Burmistrza Sulejowa 11.06.2017 1
Zgoda rodziców opiekunów 11.06. 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *