Wycieczka

13 czerwca 2017r. uczniowie kl.0a i 1a wybrały się na wycieczkę do Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb. pod opieką p. D. Morawskiej, p. K. Molińskiej , p. M. Majchrowskiej i p. B. Pawlik. Uczniowie mieli okazję poznać zawód użyteczności publicznej, jakim jest strażnik miejski, strażak
i poznać zasady oczyszczania ścieków.

Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę pełni monitoring miejski, rozpoznawały znajome miejsca na ekranach i miały możliwość przybliżenia obrazu. Strażnik miejski opowiedział dzieciom
o swojej codziennej pracy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć od środka radiowóz Straży Miejskiej i niezbędne przedmioty, będące elementem wyposażenia (pałki, kajdanki itp.). Dzieci pokonując drogę ze Straży Miejskiej do Straży Pożarnej miały okazję zastosować w praktyce poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Celem wycieczki do Straży Pożarnej było:
• zapoznanie z pracą strażaka,
• wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu
i w przedszkolu,
• uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia,
• przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.
Mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi, wypadków drogowych lub innych katastrof. Przy pomocy strażaków mogliśmy przećwiczyć umiejętność lania wody ze strażackiego hydrantu. Podczas rozmowy dzieci dowiedziały się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nie
w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili dzieciom że:
• nie wolno: bawić się zapałkami, zapalniczką czy urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu,
• co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podając dokładny adres, imię i nazwisko oraz swój numer telefonu.
• jak zachować się w razie pożaru (sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników).
Na koniec uczniowie mogli jeszcze przymierzyć strażackie hełmy.
Kolejny etap wycieczki to Oczyszczalnia Ścieków. W czasie wycieczki dzieci dowiedziały się
o sposobach oczyszczania wody, a także zwiedziły zakład. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Dzieci miały okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych.
Było to niezwykłe przeżycie dla uczniów. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.
opracowanie
Daria Morawska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *