ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

„Ślubuję być dobrym Polakiem. Kochać moją ojczyznę. Być dobrym kolegą. Pragnę dbać o dobre imię swojej szkoły i klasy. Będę starał się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

24 października 2017 r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Co roku budzi ona wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i oczywiście samych rodziców. W bieżącym roku szkolnym, 39 uczniów klas pierwszych zostało pasowanych na ucznia.Wychowawcą klasy I A jest p. Agnieszka Adach, klasy I B p. Elżbieta Szczyglińska.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor p. Renata Kumidaj, która przybliżyła dzieciom istotę tego wyjątkowego ceremoniału. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w krótkim programie artystycznym. Dzieci śpiewały i recytowały wiersze, a rodzice oraz zaproszeni goście nagrodzili ich występy gromkimi brawami. Uczniowie pomyślnie zdali pierwszy egzamin z wiedzy o symbolach narodowych i szkolnych oraz zasad zachownia się na drodze.
Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie na ucznia. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor Kumidaj przy pomocy symbolicznego ołówka, pasowała pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów. Podczas pasowania, uczniów uśmiechem i dobrym słowem wspierali dyrektorzy p.Marcin Para i p.Grzegorz Ruciński.
Dzieci otrzymały tarcze uczniowskie oraz upominki od Rady Rodziców. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulejowie.
Na zakończenie, uczniowie klas I A i I B ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Agnieszka Adach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *