ZAJĘCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ DLA DZIEWCZĄT.

Widząc szansę swobodnego kontaktu z młodzieżą, zgodnie z inicjatywą Peer Education od 01.12.2107 roku studenci wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działający w International Federation of Medical Students Association – Poland realizują w naszej szkole cykl warsztatów edukacyjnych dla dziewcząt.
Projekt łączy dwa ważne tematy:
• pierwsza wizyta u ginekologa,
• wczesna prewencja raka sutka oraz nowotworów narządu rodnego.
Warsztaty polegają na edukacji w zakresie problemów zdrowotnych u dziewcząt w drugiej dekadzie życia, techniki prawidłowego badania piersi oraz postępowania
w przypadku wykrycia zmian w gruczole sutkowym. Program ten jest realizowany
w formie 45-cio minutowych ustnych prezentacji prowadzonych z dziewczętami
w grupach 20-30 osobowych, podczas których omawiane są najczęstsze objawy ze strony narządu rodnego, a także przebieg wizyty u ginekologa. Na początku zajęć przekazywane są materiały informacyjne zawierające adresy poradni ginekologicznych dla dziewcząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.