„STOP DOPALACZOM”

W dniu 21 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie funkcjonariusza Policji sierżanta sztabowego Sebastiana Zielonki z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami.
Szkolenie zorganizowano w ramach działań profilaktycznych programu oświaty zdrowotnej, dotyczących zapobiegania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problemu tzw. nowych narkotyków. Czytaj dalej