„STOP DOPALACZOM”

W dniu 21 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie funkcjonariusza Policji sierżanta sztabowego Sebastiana Zielonki z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami.
Szkolenie zorganizowano w ramach działań profilaktycznych programu oświaty zdrowotnej, dotyczących zapobiegania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problemu tzw. nowych narkotyków.
Funkcjonariusz przedstawił negatywne reakcje młodego człowieka na zażyty środek odurzający. Za pomocą prezentacji multimedialnej i filmu edukacyjnego przekazał młodzieży informacje na temat niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji zażywania dopalaczy. Wiele uwagi poświęcono również kwestii odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne, jakimi są posiadanie i rozprowadzanie dopalaczy. Omówiono szczegółowo zasady reagowania na podejrzenie posiadania lub zażywania przez uczniów środków odurzających.
Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości związanej z narkomanią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *