MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI : DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

W środę 9 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczno –Literacki, zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną, pod patronatem Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego.

Przedsięwzięcie było jednym z wielu w cyklu obchodów związanych z 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ideą przewodnią do zorganizowania Konkursu była chęć pokazania jak ważną dla Polaków wartością jest Wolność. W Konkursie wzięły udział cztery drużyny reprezentujące cztery szkoły z terenu gminy Sulejów: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody z Włodzimierzowa, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Witowa- Kolonii, Szkoła Podstawowa z Uszczyna. Uczestników oceniało Jury w składzie: przewodnicząca: p. Joanna Albin, członkowie: p. Jolanta Michalczyk, p. Konstanty Ruciński, p. Bartosz Borkowski, p. Bartłomiej Pacan oraz p. Krzysztof Bojarczuk. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną i świetnym przygotowaniem w każdej z pozostałych kategorii. Konkurs składał się z czterech rund. W trzech pierwszych uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte z historii, literatury, malarstwa i muzyki, które obejmowały ramy czasowe od 1772r. do 1920 roku. Pytania zostały opracowane w formie multimedialnej. Nad oprawą techniczną czuwał p. Marcin Pączyński. Runda czwarta polegała na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytanie otwarte. Pomiędzy każdą z rund uczestnicy prezentowali dodatkowe prace: plakat- pod hasłem: ,,W 100-tną rocznicę Niepodległości”; utwór muzyczny/ teledysk o tematyce patriotycznej; a także prezentację multimedialną: ,,100 lat Niepodległości” uwzględniającą najważniejsze wydarzenia od momentu odzyskania przez Polskę Niepodległości 11.11.1918r. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym konkursie wynosiła 100 – w 100-lecie Niepodległości.
Pierwsze miejsce w Konkursie z wynikiem 87 punktów zdobyła Szkoła Podstawowa z Uszczyna reprezentowana przez: Olę Ruszkiewicz, Kingę Świstak i Piotra Gębarowskiego. Opiekunem uczniów był p. Stanisław Pietrasiak. Zaszczytne drugie miejsce, za 80 zdobytych punktów, przypadło Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z Witowa- Kolonii, którą reprezentowali: Artur Sędziak, Patrycja Celińska, Mateusz Milczarek. Opiekunką grupy była p. Magdalena Szmich. 79 punktów i trzecie miejsce na podium zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w składzie: Jakub Major, Adam Rutowicz, Szymon Woźniakiewicz. Opiekunkami drużyny były panie Anna Kowalska, Iwona Pietrasiak oraz Bogna Czekańska. Grupę muzyczną, która wykonała utwór ,,Śpiewka”, przygotowała p. Beata Skawińska. Przebieg pracy nad teledyskiem do utworu koordynował p. Marcin Pączyński. Plakat przygotowała uczennica Alicja Kuczkowska. Prezentację multimedialną ,,100 lat Niepodległości” wykonali uczniowie: Michał Pryczek i Jan Rutowicz.
Wyróżnienie w konkursie zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie: Adam Krześlak, Maciej Krupa, Michał Matera uzyskując 72 punkty. Przepiękne plakaty konkursowe wykonały uczennice: Natalia Zielonka i Karolina Żak.
Nagrodę główną w formie wycieczki do Muzeum Niepodległości w Łodzi ufundował uczestnikom konkursu p. Burmistrz Wojciech Ostrowski.
Ponadto wszyscy członkowie drużyn otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez w-ce przewodniczącego Rady Miasta Sulejowa Bartosza Borkowskiego, radnego Rady Miasta Sulejowa p. Konstantego Rucińskiego. Oprócz tego, każda szkoła biorąca udział w konkursie, została obdarowana pakietem najnowszych Encyklopedii historycznych wydanych przez IPN, a przekazanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim i Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania się do Konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach w przyszłym roku.

mgr Bożena Pawlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *