KOLEJNE LEKCJE BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE W NOWEJ LETNIEJ KLASIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie –z klasy VIII b w dniu 10 października  oznaczali zebrane okazy drzew i krzewów w nowej letniej klasie.

Zajęcia prowadziła nauczycielka biologii – Nina Cichoń.  Obserwatorem zajęć był pan dyr. Marcin Para.

Tydzień później  17 października w klasie VIII c odbyły się kolejne zajęcia w letniej klasie -lekcja otwarta dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w której uczestniczyli:

Magdalena Dutkiewicz– nauczycielka biologii i geografii z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Łęcznie

Beata Maszczyk– nauczycielka fizyki i Marzena Rucińska– nauczycielka geografii Szkoły Podstawowej nr1 w Sulejowie.

Temat: Oznaczanie drzew i krzewów biocenozy lasu.

Lekcja poprzedzona była zajęciami terenowymi w Szkółce Leśnej Iłki ,gdzie uczniowie zebrali materiały zielnikowe- liście, fragmenty gałązek,  szyszki ,owoce drzew i krzewów.

Podczas zajęć uczniowie:

-klasyfikowali rośliny, zgodnie ze współczesną zasadą systematyki Linneusza  podając rodzinę, rodzaj i podwójną nazwę gatunkową,

-dokonali podziału roślin na gromadę nagozalążkowych- drzewa i krzewy iglaste

oraz okrytozalążkowych- drzewa i krzewy liściaste,

-rozpoznawali i oznaczali gatunki drzew i krzewów za pomocą kluczy, atlasów, przewodników oraz plansz,

Po zajęciach praktycznych uczniowie:

-potrafią rozpoznać w naturalnym środowisku rośliny iglaste biorąc pod uwagę długość igieł, wygląd szyszek, nasion, owoców,

– odróżnią np.sosnę od jodły, buka od graba, cisa od jałowca,

-rozpoznają gatunki liściaste- po kolorze kory, kształcie liści,  owocach i nasionach,

– sprawnie posługują się kluczami, atlasami, przewodnikami do oznaczania drzew i krzewów.

Na koniec zajęć uczniowie dokonali samooceny wypełniając ankietę, z której wynika że uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę na zajęciach w dalszej nauce, potrafią rozpoznawać drzewa i krzewy w najbliższym otoczeniu. Wysoko ocenili swoją aktywność na zajęciach oraz aktywność grupy.

Nina Cichoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *