EDUKACYJNY WYJAZD DO LASEK I WARSZAWY 13 LISTOPADA 2018 R.

„Ta wycieczka była inna niż zwykle.”
„Teraz już wiem, jak trudne jest wykonywanie codziennych czynności, gdy się ma problemy ze wzrokiem.”
„Bardzo się bałam ciemności.”
„Tego się nie da zobaczyć, bo tam nic nie widać.”
„To smutne, że są ludzie, którzy nie widzą.”
„Pierwszy raz widziałem alfabet Braill’a i pisałem na takiej maszynie.”
– to słowa uczestników wyjazdu do Lasek i Warszawy, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami po zakończeniu zajęć edukacyjnych w OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. RÓŻY CZACKIEJ W LASKACH oraz po zakończeniu zwiedzania NIEWIDZIALNEJ WYSTAWY W WARSZAWIE.
Wyjazd zorganizowały wychowawczynie klas: IVa – pani Marzena Rucińska, Vb – pani Violetta Binkowska i Vd – pani Bożena Zawisza. Uczestnikami byli uczniowie, którzy na języku polskim omawiają lektury poruszające problematykę dzieci niewidomych: „Spotkanie nad morzem” i „Katarynka”.
„Człowiek niewidomy lub niedowidzący musi nauczyć się wszystkiego, co potrzebne jest do sprawnego funkcjonowania w świecie widzących. Dla nas wielkim zaskoczeniem było, że ośrodek w Laskach kształci dzieci od przedszkola po szkołę średnią. Dzieci piszą tam egzamin po gimnazjum, podstawówce, piszą maturę i uczą się w szkole muzycznej I stopnia, obsługują komputer.”
„Ten wyjazd uświadomił nam, że człowiek niewidomy jest wartościowy i cały czas powinien dbać o swój rozwój.”
„Zwiedzanie wystawy to nie tylko pokonywanie lęku przed ciemnością, nie tylko orientowanie się za pomocą zmysłu słuchu i dotyku, ale przede wszystkim spotkanie ze wspaniałymi młodymi i aktywnymi ludźmi, którzy… są niewidomi.”
„To lekcja empatii, tolerancji i szacunku. To też swoisty rachunek sumienia: ja widzę, ale ….. .”
– to słowa nauczycielek, które przeżywały tę niecodzienną lekcję razem z uczniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.