„WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA”

W dniu 27 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się spotkanie przeznaczone dla rodziców i wychowawców uczniów klas 0-III na temat „Wpływu czytania na rozwój dziecka”. Prelekcję przygotowała bibliotekarka szkolna, pani Wanda Gemel-Jajszczak.
Opanowanie sztuki czytania stanowi niezbędny element funkcjonowania współczesnego człowieka, dlatego proces nabywania tej umiejętności rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym, a szczególnie w pierwszych latach nauki szkolnej. Czytanie otwiera przed każdym nowe horyzonty, umożliwia nabywanie i poszerzanie własnej wiedzy w różnych dziedzinach, zgodnie z kształtującymi się zainteresowaniami. Pierwszy kontakt dziecka z książką jest inicjowany zwykle przez rodziców. Najczęstszym sposobem takiego kontaktu jest czytanie dziecku. Jeśli rodzice czytają dziecku systematycznie i umiejętnie, wówczas wytwarza się swoista potrzeba nowych lub ponownych przeżyć wewnętrznych, które w sposób korzystnie wpływają na poszerzenie słownictwa, lepsze rozumienie pojęć, wzbogacają świat wyobraźni, uwrażliwiają na dobro i zło, pomagają dziecku lepiej rozumieć otaczający świat. Te działania wychowawcze, realizowane świadomie lub spontanicznie, skutkują wytworzeniem wewnętrznej potrzeby dziecka obcowania z książką. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko, które słuchało czytanych mu lektur, w przyszłości samo będzie wykazywało zainteresowania czytelnicze. Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą, stwierdziła prelegentka.
Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi widzieć rodziców czytających.
Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka, podsumowała pani Gemel.
Bibliotekarka poinformowała, iż w tym roku do biblioteki zakupiono ponad 800 egz. nowych książek z przyznanych funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Akcja NPRC ma na celu uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzbogacenia zasobów biblioteki o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Na koniec spotkania bibliotekarka serdecznie zaprosiła rodziców do odwiedzania biblioteki z dziećmi i wspólnego wypożyczania książek.