MIKOŁAJKI

W tegoroczne MIKOŁAJKI św. Mikołaj zrobił uczniom klas zerowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie prawdziwą niespodziankę. Dzieci otrzymały od niego list wraz z zaproszeniem do kina. Uczniowie pojechali do kina Helios na film pt. „Grinch”. Przed seansem spotkały się osobiście ze świętym Mikołajem, od którego otrzymały małe słodkości.