Udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w terenowej lekcji ornitologicznej „ Zimowe Ptakoliczenie”

W dniu 25.01.2019 r. uczniowie klasy IIIb oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr1im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z nauczycielem Niną Cichoń wzięli udział w niecodziennej lekcji biologii – „Zimowe Ptakoliczenie”. Koordynatorem projektu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Akcja ta odbywa się każdego roku, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jej celem jest zliczanie napotkanych na obranej trasie ptaków, co pozwala na tworzenie i uzupełnianie danych na temat zmian liczebności populacji poszczególnych gatunków ptaków w Polsce.
Wyposażeni w lornetki i atlasy ptaków wyruszyliśmy rozpoznać i policzyć poszczególne gatunki. Naszym przewodnikiem był Zbigniew Kołudzki – ornitolog z Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, który na bieżąco przekazywał nam informacje o napotkanych gatunkach, m.in.: jak je rozpoznać, czym się odżywiają i w jakich siedliskach występują najczęściej.
Ptakoliczenie obejmowało teren wzdłuż rzeki Pilicy od mostu w Sulejowie w kierunku Kurnędza.
Najliczniej obserwowanym przez nas ptakiem była kaczka krzyżówka (33 szt.), kwiczoł (6szt.), sikora bogatka i sikora modraszka (po 3 szt.), kosy (3szt.) łabędzie (2szt.), krogulec (1 szt.), sójka (1szt.), bażant (1szt.)
W akcji ornitologicznej brali również udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie.
Na koniec akcji rozgrzaliśmy się gorącą herbatą przywiezioną przez strażaków OSP w Sulejowie.

Nina Cichoń