APEL PODSUMOWUJĄCY

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
Seneka Młodszy
W dniu 01.02.2019 roku odbył apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu oraz osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w konkursach plastycznych, wiedzy, w których udział w pierwszym półroczu brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. 57 uczniów naszej szkoły uzyskało, w pierwszym półroczu, w nauce średnią 4,75 i powyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali znaczki „Wzorowego Ucznia”.