LEGENDY POLSKIE –KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie klasy I a wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Miejską w Sulejowie. W piątek 1-go lutego, wraz z wychowawcą klasy panią Katarzyną Gajdą udali się do biblioteki na podsumowanie wyników konkursu. Prace jakie wykonali uczniowie na zajęciach w szkole zostały ocenione i wywieszone w bibliotece. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i słodycze .Nagrodzone dzieci otrzymały nagrody książkowe, a były to Nadia Ściubeł ,Marysia Kacprzyk i Hania Kowalska. Panie bibliotekarki przybliżyły dzieciom pracę biblioteki i przeczytały kilka , tym legendy związane z Sulejowem. Dziękujemy paniom za bardzo miłe przyjecie nas i piękną lekcję biblioteczną.

K. Gajda