„PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH… CZYLI SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ZAKRESIE POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”

W dniu 12 marca 2019r. w naszej szkole ratownicy z firmy „Pio-Med” przeprowadzili aktywne szkolenie w zakresie:
• resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt i dzieci
• resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych
• udzielania pomocy w przypadku urazów.
To, co działo się podczas kilkugodzinnego szkolenia, zobrazują zamieszczone poniżej zdjęcia.