TEATRZYK PROFILAKTYCZNY

W czwartek 28 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich przedstawieniu profilaktycznym.

Aktorzy uświadomili dzieciom, że to tylko od nas samych zależy czy będziemy mieć wokół siebie przyjaciół. Odgrywając swoje role przestrzegli dzieci przed niewłaściwym i niekulturalnym zachowaniem, przypomnieli także podstawowe zasady kulturalnego zachowania się zarówno wobec rówieśników jak i osób dorosłych. Ukazali dzieciom, że przyjaźń i właściwe relacje między ludźmi są ważne i mogą przynieść wiele dobrego.