TERENOWA LEKCJA BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANA PAWŁA II W SULEJOWIE

W dniu 5 kwietnia 2019 r uczniowie klasy VII a i VII b wraz z opiekunami- Niną Cichoń i Mariuszem Magierą brali udział w kolejnej terenowej lekcji biologii i ekologii – ,,Czysta i bezpieczna Pilica od źródła do Ujścia 2019’’.
O godzinie 800 zebraliśmy się na Rynku w Sulejowie. Uczniowie otrzymali worki do segregacji śmieci i rękawiczki. Następnie przystąpiliśmy do akcji sprzątania brzegów rzeki. Klasa VII A sprzątała prawobrzeżną część Pilicy – od Rynku w kierunku Taraski, a klasa VII B lewobrzeżną część – od mostu do Wapienników. Mimo, że turyści wypoczywający w tym roku nad Pilicą pozostawili mniej śmieci niż w latach poprzednich, najwięcej zebraliśmy butelek szklanych, trochę mniej plastiku, a najmniej odpadów mieszanych.
Podczas akcji sprzątania uczniowie od razu dokonywali selekcji odpadów, zbierając je do odpowiednich worków. Była to nie tylko akcja sprzątania brzegów rzeki, ale przede wszystkim praktyczna lekcja ekologii. Od tej pory uczniowie będą chronili przyrodę, dbali o czyste środowisko, a zbierając odpady będą wiedzieli, że należy je segregować.
Ta ekologiczna akcja odbyła się w Sulejowie po raz siódmy.
Po akcji organizatorzy zaprosili nas na Piknik Ekologiczny w Sali OSP Sulejów, gdzie czekał na nas ciepły poczęstunek, ciasto z pobliskiej cukierni oraz różne zabawy integracyjne z nagrodami.
Główny koordynator p. Marcin Suszka podziękował uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły za udział w ekologicznej akcji , wręczając symboliczną sadzonkę jodły w doniczce. Podziękowania otrzymaliśmy również od pana burmistrza- Wojciecha Ostrowskiego.

Nina Cichoń