INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że dnia 2 maja 2019r. czynna jest świetlica szkolna w godzinach od 6.30 do 16.30. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.