MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY ,,Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT!”

W dniu 9 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas piątych. Organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Szkolna, zaś drużyny przygotowane zostały przez nauczycielki uczące j. polskiego w klasach piątych: VA –p. Iwonę Biskupską, VB – p. Bognę Czekańską, V C- p. Katarzynę Feldman, VD p. Bożenę Zawiszę. Ponadto w konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej z Łęczna oraz Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II z Witowa. Konkurs stanowił zwieńczenie projektu edukacyjnego realizowanego klasach piątych w naszej szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem było utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach j. polskiego, rozwój zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do odkrywania piękna i bogactwa kultury europejskiej oraz integracja środowisk szkolnych. Uczestników oceniało Jury w składzie: p. Jolanta Michalczyk, p. Małgorzata Roksela i p. Wanda Gemel-Jajszczak. Konkurs składał się z dziesięciu rund, w których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami związanymi z mitologią. Uczniowie pracowali w sześcioosobowych grupach. Konkurencje wiedzowe wymagały skupienia i dobrego przygotowania merytorycznego, natomiast w pozostałych rundach uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Forma konkursu pozwalała osiągnąć sukces uczniom nie tylko wybitnie zdolnym, ale również tym, którym przyswajanie wiedzy przychodzi nieco trudniej. Dzięki kostiumom, scenografii i odpowiedniemu zestawowi zadań, dzieci nie tylko utrwalały swoją wiedzę z mitologii i pogłębiały znajomość kultury europejskiej, ale wyrabiały niezbędną w życiu umiejętność współpracy i prezentowania własnego zdania. Formuła konkursu wymagała od uczestników kreatywnego myślenia i działania, a element rywalizacji stanowił świetną motywację do nauki. Imponujące było zaangażowanie uczniów, ich kostiumy, a przede wszystkim przygotowanie merytoryczne. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Szkoła Podstawowa z Łęczna, drugie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Witowa, natomiast trzecie miejsce na podium przypadło uczniom klasy VB z ze Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II z Sulejowa, zaś wyróżnienie w konkursie zdobyli uczniowie klasy VA. Mamy nadzieję, że spotkanie to, było doskonałą okazją do zabawy i na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Opr. mgr Bożena Pawlik