40. ROCZNICA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI

2 czerwca 2019r. minęła 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wizyta Papieża miała ogromny wpływ na zmiany jakie nastąpiły w naszej Ojczyźnie. Pielgrzymka, która w dużym stopniu zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz. Do historii przeszły słowa Papieża, które padły podczas Mszy Świętej na Placu Zwycięstwa –dziś Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
,, Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II, papież (…): Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Wymowa tych słów była dla wszystkich oczywista. W Polakach obudziła nadzieję, poczucie godności i duchowej siły.
Rok później pod sztandarami Solidarności rozpoczęły przemiany, które ostatecznie w 1989 r. doprowadziły upadku komunizmu i żelaznej kurtyny w Europie.
Rocznica wydarzeń sprzed 40.lat staje się okazją do wspomnień i refleksji . Postać Jana Pawła II i jego nauki są niesłychanie ważne dla naszej szkolnej społeczności. Zadecydowało to w 2007r. o wyborze patrona Szkoły Podstawowej nr 1, którym został Jan Paweł II. O d tego czasu, w każdym podejmowanym przez nas działaniu, staramy się kierować wartościami bliskimi sercu naszego Świętego Patrona.