KONKURS „TRZESZCZĄCE WIERSZYKI”.

We wtorek 28 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się I konkurs recytatorsko-logopedyczny pod hasłem „Trzeszczące wierszyki”.
Uczniowie uczęszczający na terapię logopedyczną w tym roku szkolnym byli zaproszeni do przygotowania recytacji wybranego wiersza z głoskami, które były przez nich ćwiczone i utrwalane. W czasie recytacji wiersza ważne było tempo recytacji oraz poprawność wypowiedzi trudnych głosek oraz dodatkowo punktowano walory artystyczne – dykcję, intonację oraz własną interpretację.
W konkursie wystąpiło 27 uczniów z naszej szkoły. Rywalizacja była niezwykle wyrównana i jury stwierdziło, że w konkursie nie było przegranych. Każdy uczeń podejmujący wyzwanie występu przed publicznością został nagrodzony dyplomem i nagrodą książkową.