SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

W dniu 5.06.2019 r. gościł w kl.II B pan leśniczy Tomasz Rogaczewski z Nadleśnictwa w Smardzewicach. Zaproszony gość przywiózł małe drzewka jodły, świerka, klonu i brzozy. Na tych przyrodniczych okazach uczył dzieci rozpoznawać wiek młodych drzewek, opowiadał o szkółkach leśnych i zwierzętach. Zostały też przypomniane podstawowe zasady właściwego zachowania w lesie. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały piękne książki o lesie. Była to ciekawa lekcja przyrody.