,, BOHATERON”- WŁĄCZ HISTORIĘ

Uczniowie szkoły włączyli się w IV edycję ogólnopolskiej kampanii ,,BOHATERON”- WŁĄCZ HISTORIĘ. Jej celem jest: upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego, promocja patriotycznych postaw i historii Polski.

Uczniowie wykonali własnoręcznie kartki okolicznościowe i napisali kilka bądź kilkanaście słów od siebie do żyjących Powstańców Warszawskich. W ten sposób mogli pochylić się przed bohaterstwem tych, którzy odznaczali się patriotyczną postawą i wcale za bohaterów się nie uważają . Narażali własne życie i zdrowie dla wolnej Polski. Kartki zostały wysłane na adres organizatora , m.in. FUNDACJI SENSORIA we Wrocławiu, a stąd trafią do rąk Powstańców. Akcje przeprowadziły nauczycielki historii I. Pietrasiak i A. Kowalska