CUKRZYCA JAKO CHOROBA

W dniu 31.10.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyła się pogadanka szkoleniowa na temat : „ Cukrzyca jako choroba”. Organizator to Stowarzyszenie Diabetyków działające w Sulejowie a adresaci – uczniowie klas ósmych.
Główny cel spotkania to zapoznanie i uświadomienie zgromadzonym podstawowych informacji na temat przyczyn powstawania, skutków i sposobów profilaktyki oraz leczenia cukrzycy.