INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

W związku z realizacja przez naszą szkołę projektu „ Fonoholizm – fit czy kit” 12 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzić będą konsultacje dla rodziców i opiekunów pod hasłem „ Dziecko vs. telefon komórkowy – zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z użytkowania”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.