FONOHOLIZM

Od października 2019 r. nasza szkoła bierze udział w realizacji projektu realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – „Fonoholizm – hit czy kit? – skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego”.
Adresatami działań dydaktyczno – profilaktycznych są uczniowie klas IV – VI, nauczyciele oraz rodzice. Projekt stanowi nowoczesną formę wskazania młodym ludziom jak racjonalnie korzystać z telefonu komórkowego oraz jak zapobiegać niekontrolowanemu ich używaniu poprzez odnalezienie alternatywy – w aktywnym trybie spędzania czasu wolnego. Organizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb.
Pracownicy PPP-P w Piotrkowie Tryb. odwiedzili nas 12 listopada przeprowadzając zajęcia profilaktyczne w klasach IV –VI, udzielili porad i wskazówek zainteresowanym rodzicom i opiekunom. Wyłoniono laureatów szkolnego szczebla konkursu plastycznego „Fonoholizm – hit czy kit? w osobach:
Dominika Szczęsna I miejsce
Jakub Kiełtyk II miejsce
Amelia Wroniszewska III miejsce
Gratulujemy laureatom.