UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ OSSW

W piątek 15 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej. Przy okazji uroczystości otwarcia hali sportowej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyły się obchody 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dwudziestu czterem funkcjonariuszom ośrodka wręczono odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy pogratulował awansowanym, podkreślając to, że awanse tegoroczne zostały wręczone w roku jubileuszowym, to jest z okazji 100-lecia powstania naszej formacji. Wstęgę symbolicznie przecięli: Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda, Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy oraz Zastępca Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomasz Witkowski. Uroczystości uświetniły programem artystycznym uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Sulejowie.