PRZYDZIAŁ KLAS NA ZEBRANIA Z RODZICAMI 21 LISTOPADA 2019r.

PRZYDZIAŁ KLAS NA ZEBRANIA Z RODZICAMI 21 LISTOPADA 2019r.
KLASA 0 a – sala 7
KLASA 0 b – sala 8
KLASA I a – sala 12
KLASA I b – sala 2
KLASA II a – sala 11
KLASA II b – sala 24
KLASA III a – sala 15
KLASA III b – sala 6
KLASA IV a – sala 17
KLASA IV b – salka terapeutyczna (biblioteka)
KLASA V a – sala 2 – zebranie 22.11.2019
KLASA V b – sala 26
KLASA V c – sala 3
KLASA VI a – sala 14
KLASA VI b – sala 4
KLASA VI c – sala 5
KLASA VI d – sala 18
KLASA VII a – sala 13
KLASA VII b – sala 25
KLASA VIII a – sala 20
KLASA VIII b – sala 19
KLASA VIII c – sala 16