JESTEŚMY EKO…

Dzięki uprzejmości firmy JUKO w dniu 20.11.2019 roku, w Szkole Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, odbyła się prelekcja dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej poświęcona sprawom wszystkim nam bliskim jakimi jest dbałość o środowisko i ekologiczny styl życia. Uczniowie dowiedzieli się jak kształtować pozytywne postawy wobec środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, jak promować powtórne wykorzystanie surowców wtórnych oraz ich selektywną zbiórkę. Uczniowie zostali uświadomieni z zagrożeń jakie niesie nadmierne wytwarzanie odpadów. Poznali problemy wynikające ze złego segregowania odpadów oraz potrzeby zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych. Przeprowadzone zostały też ćwiczenia z selektywnego zbierania odpadów.