BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

W dniu 21.11.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyło się spotkanie z mjr Mariuszem Zalewskim biegłym sądowym z psychologii oraz rzecznikiem prasowym komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oddział zamiejscowy w Sulejowie.
Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo w sieci”, słuchaczami byli nie tylko rodzice ale także nauczyciele. Zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły wszystkich zagrożeń jakie występują w sieci, ich wykrywaniu, przeciwdziałaniu ale także konsekwencji prawnych jakie grożą za popełnienie wykroczeń w sieci. Dyrekcja serdecznie dziękujemy Zastępcy Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomaszowi Witkowskiemu za umożliwienie spotkania oraz mjr Mariuszowi Zalewskiemu za przeprowadzenie spotkania.