DBAM O ŚRODOWISKO

Udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie
w uroczystej Gali podsumowującej I Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „DBAM O ŚRODOWISKO”
.
W dniu 28 listopada 2019 r. uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunem Niną Cichoń uczestniczyli w uroczystej Gali podsumowującej I Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „DBAM O ŚRODOWISKO”. Podczas Gali odbyło się podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród (zostało zgłoszonych ponad 1000 prac uczniów szkół podstawowych z regionu). Następnie odbył się pokaz filmów edukacyjnych nawiązujących do Konkursu.

Jedenastu uczniów klas IV – VIII –Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, pod opieką nauczyciela biologii Niny Cichoń oraz nauczyciela przyrody- Dominiki Magiery wzięło udział w I Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „DBAM O ŚRODOWISKO” dla uczniów szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego.
Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa Łódzkiego
Cel konkursu:
1.Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie
segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów,
2. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”;
3 rozwijanie wśród młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska,
naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,
4 uświadomienie uczniom konieczności segregowania i powtórnego
wykorzystywania odpadów oraz minimalizowania zanieczyszczeń powietrza
pochodzących z niskiej emisji,
5. uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami;
Konkurs przeprowadzony był w ramach dwóch bloków tematycznych: „Drugie życie odpadu” oraz „Walczymy ze smogiem”.
W ramach I bloku tematycznego pt. „Drugie życie odpadu”- Majchrowska Zuzanna uczennica kl VIIIa i Matyszewski Dawid – uczeń klasy VIIa wykonali trójwymiarowe projekty, przedstawiające różne sposoby wykorzystania odpadów, zaprezentowane w formie krótkiego filmu.
Pozostali uczniowie: Kołek Patrycja ucz. kl VIII b, Nowak Amelia ucz. kl VIIb, Banaszczyk Daniel ucz. kl VIIa, Szpiegowski Michał ucz. kl VIIa, Bełdowski Łukasz ucz. kl . VII b, Czerwińska Hanna ucz. kl VIII b, Jasek Amelia ucz kl IV a, Radomiak Liliana ucz. klIV a, Bojarczuk Aleksandra ucz. kl IV a, wzięli udział w II bloku tematycznym , wykonując ulotkę na , temat „Walczymy ze smogiem”, zawierającą część graficzną i tekstową- technika dowolna, format papieru A5.
Jako wyróżnienie uczniowie zostali zaproszeni do Centrum Nauki i Techniki.EC1 w Łodzi. Podczas zwiedzania centrum uczestniczyliśmy w niezapomnianej lekcji interaktywnej na temat rozwoju cywilizacji. Mogliśmy podziwiać niezwykłe maszyny i urządzenia znajdujące się w zabytkowej Elektrowni Łódzkiej.
Mieliśmy też możliwość zaprojektowania i wydrukowania kartki z pozdrowieniami.

Nina Cichoń