WSZYSCY MAMY JEDNA ZIEMIĘ…

…i dbamy o nią jak tylko potrafimy. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie dbamy o środowisko. Proces ten przebiega wieloetapowo.
Selektywna zbiórka śmieci jest zapoczątkowana już w salach lekcyjnych. W każdej klasie umieszczone są kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Selektywną zbiórką śmieci objęte są wszystkie odziały szkolne od 0 do VIII. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami na godzinach wychowawczych pogadankę jak i jakie śmieci podlegają segregacji i do którego pojemnika je wyrzucamy, aby od najmłodszych lat już utrwalać nawyk selektywnej zbiórki odpadów. Szkoła ma podpisaną umowę na selektywny odbiór odpadów. Jest także kontener oraz podpisana umowa na wywóz tekstyliów, oraz zużytych baterii. W szkole jest prowadzona na bieżąco wymiana oświetlenia
z tradycyjnego na ledowe.
Na terenie szkoły posadzonych zostało 18 drzew. Szkoła z projektu „Tradycyjny sad” posiada własny sad, 3 letni młodnik, z 6 drzewkami owocowymi. Są to dawno już zapomniane odmiany jabłoni kosztela, antonówka. Zasadzone są 2 drzewka, lipa i brzoza, upamiętniające rocznicę 100-lecia istnienia Województwa Łódzkiego w 2018 roku.
Uczniowie i grono pedagogiczne biorą aktywny udział we wszelkiego rodzaju akcjach związanych z ekologią jak Sprzątanie Świata, Sprzątanie Rzeki Pilicy, Sprzątanie Wapienników, Konkursy ekologiczne, oraz projekty: „Eureka! Świat „się kręci”- przyroda na nas czeka”, „Tradycyjny sad”. Wycieczki do Osady leśnej w Kole, I Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Dbam o środowisko”, wycieczki przedmiotowe do Oczyszczali ścieków, terenowe lekcje ekologii.