WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SULEJOWIE

W dniu 13.02.2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Piotrkowskiego odbyło się podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego Ziemi Piotrkowskiej. Za propagowanie i wspieranie kultury fizycznej
w Powiecie Piotrkowskim Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Sulejowie została wyróżniona. Serdecznie dziękujmy za wyróżnienie.