„NASZA PLANETA – NASZ WYBÓR”.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie na XVIII Piotrkowskim Zlocie Turystycznym pod hasłem „NASZA PLANETA – NASZ WYBÓR”.

W dniach 21-22.02.2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XVIII Piotrkowski Zlot Turystyczny pod hasłem „Nasza planeta – nasz wybór”.
Impreza przygotowana przez SK PTSM działające przy III Liceum Ogólnokształcącym przeznaczona była dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W zlocie wzięło udział 10 drużyn z 8 szkół.
Dla uczestników zlotu przygotowanych zostało wiele atrakcji, były to: konkursy – terenowy: gra miejska, test wiedzy o Piotrkowie Trybunalskim i PTSM oraz ekologiczno-plastyczny. Wieczorem, po wszystkich atrakcjach terenowych i konkursach zorganizowana została dyskoteka. Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali prelekcji pt. „Survival przyrodniczy”, którą przygotował i przedstawił pan Maciej Sobański. po bardzo ciekawej prelekcji nastąpiło podsumowanie zlotu i rozdanie nagród. Naszą szkołę reprezentowali: Nikola Błaszczyńska, Alma Kizino, Julia Piekarz, Julia Gadomska, Grzegorz Krawiec i Marcel Stachacz. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęły Julia Piekarz i Julia Gadomska, natomiast w teście wiedzy o Piotrkowie Tryb. i PTSM-ie pierwsze miejsce wywalczył Grzegorz Krawiec.